UNG OG OVERSET

Du er hjemløs, når du ikke har et sted at bo, hvor du kan have din folkeregisteradresse. Når du bliver nødt til at sove hos venner, familie eller bekendte. Når du sover på gaden, herberg eller natcaféer.

Hvornår er man hjemløs?

Hvem er Hellebro?

Hellebro er en frivillig velgørende forening, der siden 2015 har hjulpet masser af unge hjemløse i seng, skole, job og bolig. Vi har et herberg med plads til 31 unge og et værested, hvor alle unge gratis får mad, tryghed, hjælp, tøj, bad og et sundt fællesskab.

Image

Digital demo: 15-10-2023

Der er i hvert fald 3.000 unge hjemløse i Danmark. Vi ved, der er mange flere, der flyver under radaren, fordi de er sofasurfere. De klarer sig selv, undgår systemet og optællinger.


Vi ved det, fordi Hellebro aldrig har haft så mange henvendelser. I dag er ventelisten oppe på 282 unge, som står i kø til en plads i vores herberg.


De fleste unge er hjemløse, fordi det er umuligt at finde en bolig, der er til at betale.


Samtidig bliver flere unges trivsel og mentale helbred dårligere og dårligere. Men der er ikke hjælp at hente i psykiatrien.


Uden hjælp vil flere og flere unge ikke kunne arbejde eller bo for sig selv, - hvis de overhovedet kan finde noget, de har råd til.


Antallet af unge på førtidspension er fordoblet, fordi mistrivslen er så massiv.


Det er farligt at være ung hjemløs. Der er meget stor risiko for at få misbrug, at udvikle psykiske sygdomme og for at dø meget tidligere end alle andre unge.


Jobcentrene jager sårbare unge som vildt, der skal passe i firkantede kasser.


Politikerne sparer på skoler, psykologer, psykiatri, misbrugsbehandling. Alle ved, at man ikke får hjælp, medmindre man er heldig og får en god sagsbehandler.


Danmark skrotter de unge. Det er ikke mærkeligt, hvis du føler dig overset.

Hvorfor demo?

Se mere om Hellebro